آموزش تصویری قدم به قدم کار با FTP Connections در  Cpanel Paper Lantern
آموزش کار با FTP Connections  در Cpanel
در این قسمت می توانید به کسانی که از طریق FTP به اکانت Cpanel شما وارد شده اند را نظارت کنید. هم چنین می توانید FTP Connection های موجود را جهت جلوگیری از دسترسی به فایل های خود توسط کاربران غیر مجاز حذف کنید.
1.    ورود به مدیریت Cpanel از طریق لینک زیر:
YourDomain.com:2082
در پانل File بر روی گزینه FTP Connections کلیک کنید.

آموزش مشاهده افرادی که از طریق ftp وارد شده اند

آموزش مشاهده افرادی که از طریق ftp وارد شده اند

وارد صفحه FTP Connections خواهیم شد.
2.    در این صفحه جدولی را مشاهده می کنید که حاوی لیست آخرین اکانت های FTP که به سایت شما لاگین شده اند را می باشد.
در قسمت Current Connections با کلیک بر روی دکمه Reload این لیست را می توانید به روز رسانی کنید.
فیلد های این جدول به شرح ذیل می باشند:
2.1    User: نام کاربری اکانت FTP که لاگین شده
2.2    Logged in From: میزبانی که کاربر از طریق آن به سرور FTP شما متصل  شده است
2.3    Login Time: زمان و تاریخ شروع اتصال FTP
2.4    Status: وضعیت اتصال این اکانت FTP به سرور شما
2.5    Process ID: ID فرآیند اتصال ایجاد شده
2.6    Actions: با کلیک روی علامت (x) می توانید این اتصال را قطع کنید. به منظور بررسی عدم اتصال این اکانت روی دکمه Reload کلیک کنید.

آموزش مشاهده افرادی که از طریق ftp وارد شده اند

آموزش مشاهده افرادی که از طریق ftp وارد شده اند