آخرین اخبار : 

قالب

درباره قالب سایت بیشتر بدانیم

Template در این مطلب در مورد اینکه قالب سایت چیست و آیا قالب یک وب سایت چه خصیصه هایی باید داشته باشد، نکاتی را خدمتتان عرض می کنیم. قالب (Template) چیست؟ قالب یا ...